Baggr

Visiedocument

In opdracht van Baggr ontwierp StudioJVDB een Visiedocument voor Itelligence Benelux. Een document over de aardappel. Aardappel? Ja, aardappel. Dit document staat vol met inzichten op de toekomst van de aardappel. Het document is opgesteld aan de hand van 9 trends die in woord en beeld worden toegelicht.